Verksamheten nerlagd

Nu är verksamheten avvecklad till förmån för konsultarbete inom mjukvaruutveckling och mekanisk konstruktion.

Webbsidan lämnas online för att ge inspiration kring montagemetoder, utrustning och kabeldragningar.

-