March 2012 - Björkmans Marin-elektriska

Nytt uppdrag: Albin Vega

Fått i uppdrag att se över hela elsystemet och säkerställa funktionen för startmotorn på en Albin Vega.…