Bilder från veckan som gått

Solcellsregulator och tillbehör monterade.

IMG_1960Regulatorn är importerad från en tillverkare i England som gör små och helt vattentäta regulatorer med switchad 3-stegsladdning för upp till 100W.

http://www.256.co.uk/

 

 

 

 

 

 

IMG_2037[1]

 

 

 

 

 

 

Solcellsregulatorn monterad

 

 

8 meter kabelväg i flexrör mellan skiljerelä och bogpropellerbatteri i fören.
Under hösten byttes större delen av elsystemet ut på Caravelle 33 projektet. Nu under våren har det blivit att även
byta ut det sista: En kabelväg på 8 meter mellan skiljerelä och bogpropellerbatteri som tidigare var dragen med 6mm2 kabel.

Eftersom ett batteri var monterat i fören näst intill bogproppellermotor räcker det med 25mm2 kabel till laddningen av denna och detta kommer även hjälpa till med kraft från övriga batteribankar när bogpropellern kör. Den ursprungliga kabeln låg löst dragen och på vissa ställen inkilad mellan panel och skrov,detta resulterade i att en ny kabelväg behövde dras. Bilderna nedan visar den kabelvägen som består av två svarta 20mm flexrör dragna parallellt.

IMG_2009

 

 

 

1. Flexrören går upp från startbatteriutrymmet och vidare genom ett skott in till  elpanelen i pentryt.

 

 

 

 

 

 

IMG_2027

 

 

 

2. Fortsätter vidare föröver

 

 

 

 

IMG_2026

 

 

 

 

3. Går nedåt under diskbänken och därefter rakt förut.

 

 

 

 

 

IMG_2019

 

 

 

4. Upp längs undersidan på bädden i förpiken.
Notera tidigare laddningskablar som går längs med
skrovet i stuvutrymmet

 

 

IMG_2021

 

 

 

5. Genom det sista skottet fram till bogen.

 

 

 

 

IMG_2015

 

6. Slutligen fram till avsäkringen för bogpropellerbatteriet.

 


 

 

 

 

-