Tulljakt

Tulljakt

IMG_2579

Uppgifter: Se över allt kraftkablage och avsäkra. Byta ut elcentralens proppskåp. Flytta huvudbrytaren så att den är nåbar utan att behöva öppna upp golvlucka. Installera 24-12v converter till befintliga uttag. Montera elpanel och ansluta lanternor samt strömuttag till denna.

Elcentralen: Den befintliga elcentralen (bilden till vänster) var som synes av husinstallationsmodell med porslinssäkringar. Då den typen har dåligt säkringsurval, korroderar, har enbart skruvanslutningar, tar stor plats och i detta fall även har för få säkringar så byttes den ut mot 2st säkringspaneler á 12 flatstiftsäkringar. På bilden till höger är arbetet i full gång med den första nya säkringshållaren monterad.

fuse1fuse2

Den färdiga installationen(bilden till vänster) visar bland annat ett terminalblock som monterades mellan de två säkringshållarna för att möjliggöra förgreningar och skarvar på ett smidigt sätt. Sen kunde jag inte låta bli att ta en bild när ägaren förberedde den sista färden för ett av proppskåpen, såg högtidligt ut antar jag.

 

fuse3

 

fusecart

 

 

 

 

Huvudavsäkring: Då båten saknade avsäkring för både förbrukningsel och motorel så installerades dessa i närheten av respektive batteribank.

IMG_2550breaker1

Huvudbrytare: Den befintliga huvudbrytaren för motorn var i gott skick men för att manövrera den krävdes det att man öppnade upp till motorutrymmet under styrhytten. En bättre placering innebar att hålsåga genom den överdimensionerade panelen och montera en infälld 2-polig huvudbrytare som dessutom kunde ersätta den huvudbrytare för förbrukningselen som tidigare satt i proppskåpet. Längst ned i vänstra bilden ses en säkringshållare som installerades på primärsidan av huvudbrytaren för att möjliggöra funktion till solcell, länspump och laddare m.m när huvudströmbrytaren är avstängd.

IMG_2959 breaker

 

Nedan visas elen i motorutrymmet där huvudbrytaren bytt plats, plintar för elkraft och säkringar för motor och förbrukning monterats. startbattElpanel: För att ersätta utspridda strömbrytare införskaffade ägaren en elpanel som skulle monteras. Håltagning genom den uppskattningsvis 30mm tjocka panelen fick ske i ett litet utrymme bakom rorkulten då denna inte gick att lossa. På baksidan monterades även en 24-12v konverter för att få 12v till uttagen på framsidan.

panel1panel2panel3IMG_2953 panel4

 

Reflektioner: Då det var ont om tid för detta arbete valdes kretsschemaritning bort, likväl såg jag till att märka upp kablaget för att underlätta framtida kretsscheman. Redan under installationen fick jag nytta av denna uppmärkning då jag slapp försöka följa de kablar jag dragit genom skott. Till en början var inte elpanelen påtänkt, den kom som en efterkonstruktion för att få brytare till uttag och lanterna då jag inte ville montera två skilda brytare (och att ägaren sen monterar ett flertal efter det) då det sällan blir snyggt. Personligen är jag misstänktsam mot biltemas automatsäkringar som ska sitta i en båt och fungera 30år framåt men har man som i detta fall en till kabelareor avvägd säkring till panelen från en annan säkringspanel gör det inte så mycket om automatsäkringen felfungerar. Jag skulle även kunna tänka mig att skippa säkringarna i panelen helt och bara köra på panelen som ett sätt att samla brytare och sköta avsäkringen med separat säkringspanel.