IMG_2668

Nauticat 33

Båttyp: Motorseglare, inombordare
Längd: 33 fot
Batteribank: 2 startbatterier, 2 förbrukningsbatterier.

IMG_2669

Uppgifter: Avsäkra och organisera om elsystemet. Nya huvudbrytare och nytt kraftkablage. Kartlägga och dokumentera elsystemet.

IMG_2598

Oavsäkrade ledare och skarvningar på kraftkablaget.

IMG_2665

För att få så bra kabelvägar som möjligt flyttades laddningsfördelaren och en mindre säkringsplint sattes upp för det kablage som tidigare var anslutet direkt till batterierna.

IMG_2617

Den tidigare placeringen av huvudbrytare satt längst ned vid pulpit. Överlag var det mycket ont om utrymme och huvudbrytarnas anslutningarn var oåtkomliga.

IMG_2673

Huvudbrytarna fick en ny placering och byttes ut mot en bättre variant.