Mysingen 4

Mysingen 4

Båttyp: Motorbåt med utombordare
Längd: 21 fot, 6.4 meter
Tillverkare: Borgå Finland, Thure Lindström
Batteribank: ett startbatteri, ett förbrukningsbatteri.
Förbrukare:

  • Lanternor
  • Kojbelysning
  • Signalhorn
  • Länspump
  • Vindrutetorkare
  • Cigguttag
WP_000454

Ursprungliga elcentralen. Den svarta sockerbiten används till att skarva anslutningarna som går till elpanelen. Säkringshållaren till höger används som fördelningsplint för minus.

Uppgifter: Se över elsystemet, flytta förbrukningsbatteri och förebygga kabelbrand.

Bilderna är tagna med mobilkamera för första och sista gången, därav suddigheten.

Oavsäkrad kabel som brunnit.

Oavsäkrad kabel som brunnit.

En kabelbrand hade tidigare uppstått då två ledningar från en gammal stereo-installation i förpiken kortslutits. Detta innebar att kabeln hade smält hela vägen från aktern till fören. På elpanelen fanns det säkringar men just denna kabeldragning utgick direkt från elpanelens pluspol. Båtägaren fick då stopp på kabelbranden genom att klippa kablarna direkt vid batteriet.

Installation av förbrukningsbatteri

Installation av förbrukningsbatteri

Nya plintar till elcentralen med separation mellan oavsäkrade kablar, pluskablar och minuskablar.

Nya plintar till elcentralen med separation mellan oavsäkrade kablar, pluskablar och minuskablar.

Den korta biten flexrör som går från säkringshållaren och ner mot plintlisten och M8-plinten kan verka onödig men icke!
Den fyller två syften: Separera oavsäkrade kablar från avsäkrade men även förtydliga att dessa kablar inte är att blanda ihop med övriga vid framtida underhåll/påbyggnader. Ska mer utrustning anslutas och som inte går via elpanelen går dessa från de nedre plintraderna på plintlisten, via flexröret och in till säkringshållaren.

Reflektioner
Att båtägaren var med och jobbade sparade mycket tid och han kunde säga direkt var han ville ha tex huvudbrytaren.
Det var intressant att arbeta med ett mindre elsystem då det faktiskt gick att se hur allt var kopplat.

Kabelbranden berodde delvis på svårigheten i att ansluta extra utrustning, en av de tidigare ägarna tog då den enkla vägen att ansluta direkt till spänningsfördelningen. Därför är det viktigt att dimensionera elsystemet med extra plintar,säkringar och kabelvägar för framtida behov.