IMG_1737

Caravelle 33

Båttyp: Motorbåt 33 fot med inombordare.

Uppgifter: Felsöka och återupprätta laddningen av batterierna från generatorn. Koppla in laddning via skiljerelä till bogpropellerbatteriet, åtgärda fel på vindrutetorkare, se över allt kraftkablage. Återupprätta funktion på signalhorn. Kabeldragning till topplanterna. Montera VHF-utrustning och antennfäste.

IMG_1745
IMG_2079

Startbatteriutrymmet. Strukturerat upp och bytt ut kablage. Skiljerelät till vänster på första bilden skiljer förbrukningsbatteri och startbatteri. den placerades om för att förenkla och förkorta kabelvägarna. Relät till höger i första bilden går till ett bogpropellerbatteri. Den byttes ut mot det skiljerelä som ses till höger i andra bilden. På bild två ses även huvudsäkringen till startbatteriet.

IMG_1748
IMG_2076

Ny placering av huvudbrytare och tillhörande kablage. På första bilden ses baksidan av de ursprungliga huvudbrytaranslutningarna inklämt mellan batteri och panel. Placeringen var dels fuktig vilket hade fått kontaktytorna i brytaren att oxidera, och var även dåligt placerat ur kabelvägsperspektiv. Nya brytare placerades i en panel högt upp i motorutrymmet med gott om utrymme runt om och tillät en smidig kabeldragning.

IMG_2066


Utbyte och omplaceringen av huvudbrytare. Tidigare var huvudbrytarna placerade under en lucka i trappen ner till pentryt. Den nya placeringen är bakom en dörr inne i pentryt. Ny skyltning för att tydligt visa vilken funktion respektive brytare har.

IMG_1760

IMG_2072


Kabelväg till motor-el. På första bilden ses hur motor-kablaget är samlat i en kabelhärva med buntband. Kabelhärvan hänger löst hela vägen och vikten av kablaget belastar anslutningarna. I samband med utbyte av allt kablage sattes kabelvägar upp längs med väggen för att hålla allting på plats. Till höger på andra bilden skymtar huvudbrytarna och skiljerelät.

IMG_1743

IMG_2069


Kraftanslutning till motorjord, generator och startbatteri. Första bilden visar hur man tidigare anslutit en mängd kablar till generatorn. Efter att ha strukturerat upp motor-elen räckte det med tre kablar för att ersätta tidigare kabelhärva. Dessa tre är uppmärkta efter funktion för att underlätta felsökning och löstagning/återmontage.