vega

Albin Vega

Båttyp: Albin Vega segelbåt 27fot
Uppgift: Se över funktionen på startmotorn, se över elsystemet i stort.

 

Ursprungliga elsystemet hade en hel del förbättringspotential. Fokus blev att förnya ledningarna och förbindningarna mellan batteri,fördelningsplintar,generator och startmotor.