image047

Albin 25

Båttyp: Motorbåt med inombordare

Längd: 25 fot, 7.6 meter
Årsmodell: 1976
Tillverkare: Albin Marin
Batteribank: ett startbatteri, två förbrukningsbatterier.

hela3

Översikt av ursprungliga elsystemet

Uppgifter: Felsöka anledning till kabelbrand vid generatorn, återupprätta funktion generator, byta kraftkablage,
säkra upp med flexrör och säkringar, installera skiljerelä och ny huvudbrytare m.m.

InnanEfter

På bilden till höger är installationen slutförd så när som på en huvudsäkring till förbrukningskretsen.

image044 image032

Tidigare var separation av batteribankarna löst manuellt med två separata huvudbrytare. Denna lösning ersattes med en två-polig huvudbrytare och ett spänningsavkännande skiljerelä.

image027 image028

 

Kraftkablaget till motorn har setts över. Den positiva ledaren till startmotor och generatorn har satts in i ett flexrör(svarta slangen) för att förhindra kortslutning mot
motorchassiet och för att hålla in kabeln så att motorkåpan blir lätt att montera. På den högra bilden pågår arbete med varvtalskabel och D+ till generatorn som fått isoleringen skadad där de legat emot den upphettade kortslutna generatorkabeln.

minusminus2

 

Istället för att använda batteripolskorna som plint(bild t.v.) sattes alla minuskablar till en dedikerad fördelningsplint(bild t.h.).

Reflektion

hela

Bild från slutskedet av installationen. Enbart säkringar och skyddskåpa som saknas.

Jag är väldigt nöjd med den tvåpoliga brytaren som underlättar användningen av elsystemet samtidigt som man inte tappar något i funktion. Kabeldragningen gick att få till snyggt med ett naturligt flöde
nedifrån batterierna och upp till huvudbrytaren. Eftersom batteribankarna låg så tätt ihop och i direkt anslutning till motorn blev även elsystemet väldigt kompakt på gott och ont. Fördelen är att det blev lättöverskådligt men nackdelen att minusplinten och pluspoler hamnade nära varandra. För att undvika oavsiktlig kortslutning så monterades skydd över minusplinten. Skydd över säkringshållare hade varit ett otyg vid ev. säkringsbyte mitt på sjön.

Att få plats med motorkraftkablaget innanför motorkåpan som slöt relativt tätt runt motorn var också ganska spännande.