Kabelarea beräknad med hänsyn till spänningsfall och kabeltemperatur

Kabelarea och AvsäkringResultat
Rekommenderad Kabelarea:t-
Rekommenderad Säkring:-
SpecifikationResultat
Maximal kontinuerlig ström för kabel:-
Effektförlust:-
Resistans:-
Spänningsfall:-
Kortslutningsström 20°C:-
Kortslutningsström 100°C:-
Säkringsmarginal:-
Kabellängd och Strömstyrka
Kabellängd: m
Belastning: A
Inställningar
Kontinuerlig last (100%)
Momentan Motorlast (60%)
Ta hänsyn till kabelöverhettning
Kabelisolerklass
Motorrumstemperatur ~60°C

Kabeluträkningsprogram för 12v system enligt ISO 10133's krav på kabeldimensionering.
Detta uträkningsverktyg används helt på egen risk!.